Karel van Manderlyceum – Schoolregels

SCHOOLREGELS van het KAREL VAN MANDERLYCEUM

(Deze schoolregels moeten voor in de schoolagenda geplakt worden.)

1. Er wordt van de leerlingen verwacht, dat ze meehelpen de school, de tuin en het meubilair in ongeschonden staat te houden.

Dus: niet op het gras lopen, geen muren of meubels bekrassen of beschrijven.

2. In de pauze blijven de leerlingen binnen de hekken en vóór de school; niet op de binnenplaats, in de lokalen, op de schepen of bij de fietsenstalling en ook niet op of vlak vóór de bruggen.

Bij slecht weer kunnen de leerlingen in het lokaal blijven waar ze vóór de pauze les hadden.

3. Fietsers stappen bij het hek af en lopen naar de fietsenstalling; bij het verlaten van de school stappen ze buiten het hek op.

4. Wie te laat komt, meldt zich bij de conciërge.

5. De leerlingen mogen in de school, op het terrein van de school, op het achterpad en in de Oosterhoutlaan met aangrenzende terreinen niet roken.

6. Voor het hoofdgebouw bevindt zich een publicatiebord. De leerling is verplicht van de mededelingen op dit bord kennis te nemen.

7. Als de leerlingen aan het einde van de ochtend of middag de school verlaten, dienen ze niet in de naaste omgeving van de school te blijven staan, met name niet op het achterpad.

8. Toestemming om per bromfiets op school te komen wordt verleend op de volgende voorwaarden:

De bromfiets moet in goede staat verkeren en geen overbodig lawaai maken.

De bromfietser mag uitsluitend van de hoofdingang gebruik maken. Rijden op het achterpad, ook met afgezette motor, of lopen met de bromfiets aan de hand op het achterpad is niet geoorloofd.

De motor wordt buiten het hek afgezet; de leerling brengt van daar lopend de fiets naar de fietsenstalling.

Bij het verlaten van de school loopt de leerling tot buiten het hek; pas daarna wordt de motor aangezet. De motor op het terrein “proberen” is niet toegestaan.

9. Levensgevaarlijk zijn de volgende oversteekplaatsen:

Van Kleine Houtweg naar Oosterhoutlaan.

Hildebrandtlaan bij de garage.