Hollandia Comitatus

Item

Title
Hollandia Comitatus
Type
en map
en page
Abstract
Gekleurd kaartje van Holland
Description
Deze kaart van Holland komt voor in twee Duitse edities van de 'Atlas minor', een kwarto-oblongatlas naar de oorspronkelijke uitgave van Gerard Mercator. In de lange historie van deze atlas is dit de vierde kaart van Holland. Het kaartbeeld is dit keer ontleend aan Van Berckenrode. Johannes Janssonius verving voor de laatste edities van de 'Atlas minor' alle ovale kaartjes van Abraham Goos door nieuwe (zie voor zowel Van Berckenrode als Goos elders in deze collectie gedigitaliseerde kaarten van Holland en Utrecht). Deze nieuwe kaarten werden gegraveerd door Pieter van den Keere, die toen reeds de 76-jarige leeftijd had bereikt. De Zijpe, Beemster en Purmer zijn verkavelde droogmakerijen; de Wormer, Schermer en Heerhugowaard zijn droog, doch nog niet verkaveld. Van de kaart bestaan twee staten. Hier afgebeeld is de eerste staat, die vanaf 1648 door Johannes Janssonius werd gepubliceerd. De tweede staat werd rond 1710 door Pieter van der Aa in Leiden uitgegeven. Van der Aa wijzigde onder meer de titelcartouche en verwijderde de scheepsafbeeldingen van de koperplaat. Titel rechtsboven. Linksonder schaalstok. Uitgegeven te Amsterdam.
Inscription/mark
Recto - Boven: "VON HOLLAND" - "435".
Cartouche "Hollandia Comitatus".

Verso - Duitse tekst "VON ZEELANDT".....
Dimensions
h 15 cm
w 19 cm
Technique
en copper engraving
en hand colouring
Medium
en paper
Item sets