Descriptio Galliae Belgicae

Item

Title
Descriptio Galliae Belgicae
Type
en map
en page
Abstract
Vroeg-zeventiende-eeuwse handgekleurde kaart van de Nederlanden in de Romeinse tijd
Place
Leiden
Amsterdam
Subject
Description
Ook in: Editie van Ptolemaeus Geographia, 1618, 1619 (Amsterdam, Leiden): Theatrum geographiae 
veteris, Tomus Prior. Kaarten van Mercator. Met Jodocus Hondius.
Tomus Posterior bevat o.a. een versie van de Peutingerkaart.

Uitgegeven bij Izaak Elsevier, Amsterdam.

Kaart van Gallia Belgica in de Romeinse tijd (Nederland, België, Noord Frankrijk), met opschriften in het Latijn en het Grieks. Gebaseerd op de Geographia (Kosmografia) van Ptolemaeus (87-150)

Handgekleurd.

Verso: tekst, beschrijving in het Latijn van het op de kaart afgebeelde gebied.
Inscription/mark
Galliae Belgicae veteris accurata descriptio P. Bertio auctori, amico suo colendo caelavit I. Hondius
Dimensions
h 9 cm
w 13 cm
Technique
en copper engraving
en hand colouring
Medium
en paper
Item sets

Linked resources

Filter by property

Relation
Title Alternate label Class
Description de la Gaule Belgique Related to Map